Nowości

Aktualności

Leasing / Outsourcing pracowników z Ukrainy a Pracownicy Tymczasowi. Na czym polega różnica ?

Pracownicy z Ukrainy Śląsk

Outsourcing pracowników różni się od Agencji Pracy Tymczasowej i od klasycznego świadczenia pracy czy usług

Pracodawców od dawna interesowało obniżenie kosztów pracowniczych, a do tego możliwość uniknięcia zagadnień związanych z rekrutacją i formalnościami kadrowymi. SARS-CoV-2 spowodował, że obecnie w wielu firmach obserwuje się występowanie wzmożonych procesów restrukturyzacyjnych zmierzających w jednym, optymalizacyjnym kierunku. Zakłada się przy tym, że powierzenie pewnych obszarów działania firmy na rzecz zewnętrznego podmiotu umożliwia skupienie się na podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a nawet ekspansję i to bez konieczności rozszerzania struktur w organizacji.

Pracownik tymczasowy, leasing pracowników a outsourcing pracowników z Ukrainy:

  • Taki model biznesowy w obszarze kadrowym, czyli outsourcing pracowników, cieszy się popularnością i co raz więcej jest zapotrzebowania na pracowników z Ukrainy i przedsiębiorcy nie radzą sobie z własną rekrutacją i muszą korzystać z usług agencji pracy tymczasowej, która ma rozbudowany dział rekrutacji i w krótkim czasie zapewni odpowiednik pracowników ze Wschodu.
  • Należy przy tym rozróżnić pomiędzy pracą tymczasową opartą na przepisach ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003 roku, leasingiem pracowniczym, o którym mowa w samym Kodeksie pracy, a konkretnie w przepisie art. 1741 umożliwiającym zawarcie umowy w przedmiocie czasowego „wypożyczenia” pracownika z Ukrainy innemu pracodawcy oraz pomiędzy tzw. outsourcingiem pracowniczym, który nie został wprost uregulowany w przepisach i jest to konstrukcja oparta o cywilnoprawną zasadę swobody umów.

Outsourcing Pracowników z Ukrainy

  • Outsourcing pracowniczy nie ma swojej własnej definicji prawnej. Samo słowo outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem terminu outside-resource-using. Pojęcie to oznacza wydzielenie ze struktury firmy określonych funkcji, zadań i czynności i przekazanie ich do realizacji podmiotowi zewnętrznemu
  • Zgodnie z nazwą, leasing pracowników z Ukrainy dotyczy więc sytuacji wynajmu pracowników, których oddelegowuje się do wykonania konkretnych zadań. Można „wypożyczyć” ich od innego przedsiębiorstwa (firmy outsourcingowej) lub skorzystać z usług agencji pracy tymczasowej. To drugie rozwiązanie jest najczęściej spotykanym typem współpracy. Jej podstawą jest specjalna umowa podpisywana zarówno przez pracownika, jak i korzystającego z leasingu pracodawcy.

Co ważne, leasing dotyczy nie samego pracownika, a wykonywanej przez niego pracy. Podstawą tego modelu są więc konkretne usługi outsourcingowe, do których świadczenia zobowiązuje się zatrudniony.

Ralen Group – Agencje Pracy Tymczasowej świadczą wszystkie rodzaje usług związane z pracownikami z Ukrainy

Zapewnianie rozwiązań biznesowych poprzez zatrudnienie pracowników z Ukrainy

Inne aktualności

Zostaw nam wiadomość
Szukasz rąk do pracy? Wypełnij formularz i zacznijmy działać!